Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από την εταιρεία Σπύρος Κωνσταντινίδης & Σία Ο.Ε.Ε. ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν μας επισκέπτεστε γιατί διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής αυτών ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Εφόσον χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο μας , αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή εκτύπωση, μεταποίηση, αποθήκευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε του περιεχομένου του δικτυακού τόπου μας χωρίς την έγγραφη άδεια μας.
  • Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω των ανηρτημένων πληροφοριών ή λόγω της συναλλαγής  του με άλλο χρήστη. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ή ανακρίβεια στο υλικό που παρέχεται από τρίτους!
  • Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
  • Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.
  • Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εταιρία μας υποχρεούται να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές , μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.
  • Με την υποβολή του υλικού σας συμπεριλαμβανόμενων των σημάτων και των λογότυπων που χρησιμοποιείτε, μας δίνετε αυτόματα το δικαίωμα και την άδεια να προβάλλουμε, δημοσιεύσουμε , μεταφράσουμε και αναπαράγουμε αυτό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με οποιαδήποτε τεχνολογία. Η χρήση του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει από αυτή ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπάγονται στην αποκλειστική καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων Καστοριάς την οποία αποδέχεται ο επισκέπτης, χρήστης ή αποδέκτης των υπηρεσιών.

Οι παραπάνω όροι χρήσης σε συνδυασμό με τον αναρτημένο τιμοκατάλογο υπηρεσιών αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και των χρηστών αυτού η οποία υλοποιείται με την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας στο δικτυακό μας τόπο και την πληρωμή από εσάς του ποσού για την παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα .

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση για οτιδήποτε από τα παραπάνω στείλτε μας  email στη διεύθυνση info@konstantinidis-sp.gr