Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

+30 24670-51-111

Σελίδες

Σελίδες

Σελίδες

Email: info@konstantinidis-sp.gr

Cart

Περιγραφή

Κωδικός Μέγεθος Πάχος Επιφάνεια
(cm) (Ιντσες) (mm)
Grey Calm
P62201 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63201 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63201 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63201 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
ST66201 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
P66201 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
PS66201 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
PS16863 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15863 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69201 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69201 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33201 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33213 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30810 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30817 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Dark Depth
P62202 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63202 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63202 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63202 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
PS66202 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
ST66202 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
P66202 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
PS16864 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15864 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
P69202 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS69202 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
PS33202 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33214 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30811 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30818 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Coffee Truth
P62199 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63199 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63199 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63199 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
ST66199 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
P66199 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
PS66199 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
PS16861 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15861 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69199 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69199 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33199 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33211 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30808 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30815 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Black Intensity
P62203 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63203 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63203 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63203 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
P66203 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
ST66203 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
PS66203 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
PS16865 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15865 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69203 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69203 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33203 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33215 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30812 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30819 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
White Purity
P62197 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63197 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63197 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63197 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
P66197 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
ST66197 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
PS66197 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
P66197AC 60X60 – 24″X24″ 10,5 Active
PS16859 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15859 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69197 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69197 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33197 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33209 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30806 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30813 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Turtle Blaze
P62252 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63252 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
PS63252 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
ST63252 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
P66252 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
PS66252 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
ST66252 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
PS16869 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15866 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69252 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69252 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33252 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33252 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30825 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30824 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Sand Hearth
P62198 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63198 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63198 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63198 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
P66198 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
ST66198 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
PS66198 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
PS16860 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15860 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69198 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69198 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33198 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33210 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30807 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30814 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
Pearl Mind
P62200 120X60 – 48″X24″ 10,5 Smooth
P63200 60X30 – 24″X12″ 10,5 Smooth
ST63200 60X30 – 24″X12″ 10,5 Framed
PS63200 60X30 – 24″X12″ 10,5 Matt
ST66200 60X60 – 24″X24″ 10,5 Framed
P66200 60X60 – 24″X24″ 10,5 Smooth
PS66200 60X60 – 24″X24″ 10,5 Matt
PS16862 Listone 60X10 – 24″X4″ 10,5 Matt
PS15862 Listone 60X15 – 24″X6″ 10,5 Matt
PS69200 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Matt
P69200 Bullnose 60X9 – 24″X4″ Smooth
PS33200 Step tread 30X30 – 12″X12″ Matt
P33212 Step tread 30X30 – 12″X12″ Smooth
PS30809 Plug 30X30 – 12″X12″ Matt
PS30816 Torus step tread 30X30 – 12″X12″ Matt

Μάρκα

Iris FMG

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διάσταση Πλακιδίων

10X60, 10Χ60, 15X60, 9X60, 30Χ30, 30Χ60, 60Χ60, 60Χ120

Δείτε το Prospect